Thursday, 21/02/2019 - 06:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC PHÚ YÊN
 • Nguyễn Đình Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Khoa
  • Điện thoại:
   0982166148
  • Email:
   ndchinh.ktthhn.shoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý chung; Giảng dạy môn Tin học

 • Trần Thị Ngọc Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985742949
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Tin học

 • Phạm Thị Bích Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905878079
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ văn

 • Nguyễn Mai Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975572685
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán

 • Phan Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975138026
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Nữ công