cho $result;}} ?> Phòng ban
Thursday, 21/02/2019 - 06:41|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC PHÚ YÊN
 • Hoàng Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý chung

 • Nguyễn Ngọc Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách hệ Trung cấp nghề

 • Tô Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Sơ cấp nghề

 • Trần Kim Hưng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0886666938
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách hệ GDTX

 • Lê Công Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0989820377
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý chung

 • Trần Thị Tuyết Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chế độ chính sách học sinh; Văn thư

 • Nguyễn Công Pháp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   01245112474
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác thanh niên; Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao

 • Đoàn Anh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng bảo vệ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bảo vệ; Quản lý KTX