Thursday, 21/02/2019 - 06:40|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC PHÚ YÊN
 • Hoàng Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý chung

 • Nguyễn Ngọc Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách hệ Trung cấp nghề

 • Tô Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Sơ cấp nghề

 • Trần Kim Hưng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0886666938
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách hệ GDTX