Thursday, 21/02/2019 - 06:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC PHÚ YÊN
 • Đoàn Anh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng bảo vệ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bảo vệ; Quản lý KTX

 • Trần Thị Mỹ Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách nguồn kinh phí chi thường xuyên

 • Đào Tấn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách nguồn kinh phí dạy nghề thường xuyên

 • Vương Thị Trắt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách căn tin