cho $result;}} ?> Phòng quản lý học sinh
Thursday, 21/02/2019 - 06:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC PHÚ YÊN
 • Lê Công Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0989820377
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý chung

 • Trần Thị Tuyết Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chế độ chính sách học sinh; Văn thư

 • Nguyễn Công Pháp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   01245112474
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác thanh niên; Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao