Thursday, 21/02/2019 - 07:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC PHÚ YÊN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Danh sách thí sinh Đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2018

M6A

Sở GD&ĐT Phú Yên

026 - Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên

DANH SÁCH THÍ SINH

ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

(NIÊM YẾT TẠI CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số CMND

Môn ĐK thi

Dự thi tại cụm

Mục đích

T

L

H

SH

V

LS

Đ

GD

N

TN

TN

TS

TS

1

BÁ THANH BIN

26/05/1989

Nam

221354584

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

2

RƠ Ô BLÊ

02/10/1974

Nam

221195446

x

x

x

x

x

 

 

 

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

3

NGUYỄN VĂN BÌNH

15/02/1999

Nam

221469455

x

 

 

 

x

x

x

x

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

4

NGUYỄN XUÂN DANH

28/06/2000

Nam

221501309

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

5

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

20/03/1977

Nữ

221021687

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

6

RƠ Ô Y GỐT

01/01/1995

Nam

221400622

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

7

LÊ TRUNG HIẾU

03/01/1997

Nam

221377733

x

 

 

 

x

x

 

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

8

ĐỖ HẠNH HIẾU

10/07/1996

Nam

221435337

x

x

 

 

 

 

 

 

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

9

PHẠM THÁI HIỀN

15/09/2000

Nam

221516539

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

10

KPĂ VŨ HOÀI

29/06/1995

Nam

221381084

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

11

PHẠM THANH HOÀI

22/12/1997

Nam

221444502

x

x

x

x

x

 

 

 

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

12

LÊ ĐỨC HUY

08/04/1998

Nam

221444291

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

13

NGUYỄN THANH HÒA

10/10/1997

Nam

221444064

x

 

 

 

x

x

x

x

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

14

NAY HỜ HẢI

06/06/1996

Nữ

221397128

 

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

15

TRẦN THỊ BÍCH HẰNG

20/12/2000

Nữ

221516500

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

16

CHÂU DI KHANG

18/07/1995

Nam

221385377

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

17

KSƠR KHANG

18/02/1999

Nam

221469363

x

 

x

x

 

 

 

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

18

SÔ THỊ LOAN

07/07/1991

Nữ

221116633

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

19

KPĂ HỜ NGHIÊNG

20/08/1997

Nữ

221444544

x

x

x

x

x

 

 

 

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

20

KPÁ Y NGHIỆM

06/02/1986

Nam

221182180

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

21

HUỲNH VĂN NGHĨA

03/10/2000

Nam

221501417

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

22

TRƯƠNG THỊ THANH NGÂN

16/12/1999

Nữ

312406739

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

23

KPÁ Y NIA

06/03/1988

Nam

221181967

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

24

KPĂ H OANH

16/08/1996

Nữ

221395866

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

25

HỒ TÂY PHƯƠNG

26/05/1999

Nữ

221467345

x

x

 

 

 

 

 

 

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

26

NGUYỄN NGỌC QUYÊN

03/03/1991

Nam

221300674

x

 

x

x

 

 

 

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

27

NGÔ QUỐC QUYỀN

21/11/2000

Nam

221501487

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

28

KPÁ Y RƠ

17/06/1999

Nam

221469811

 

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

29

SÔ TUYẾT SIÊU

12/06/1999

Nữ

221453289

x

 

 

 

x

x

 

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

30

SÔ Y TANG

05/08/1991

Nam

221403609

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

31

ĐỖ NGỌC THANH

05/10/1999

Nam

221469751

x

 

 

 

x

x

x

x

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

32

HOÀNG NGỌC THIỆN

09/05/2000

Nam

221518176

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

33

DƯƠNG VĂN THUẬN

06/06/1998

Nam

221427911

x

 

 

 

x

x

x

x

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

34

ALÊ Y THÊN

01/06/1993

Nam

221444230

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

35

NAY Y THẤP

06/05/1988

Nam

221227837

x

x

x

x

x

 

 

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

36

KPĂ Y TIẾN

12/04/1997

Nam

221381334

x

x

x

x

x

 

 

 

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

37

NGUYỄN BẢO TRIỀU

22/10/1995

Nam

221399259

x

 

 

 

x

x

 

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

38

PHẠM QUAN TRIỆU

24/12/1998

Nam

221453722

x

x

x

x

x

 

 

 

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

39

THẨM VĂN TRUNG

20/05/1999

Nam

221444447

x

 

 

 

x

x

x

x

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

40

KPĂ HỜ TRÍ

20/10/1996

Nữ

221427234

x

 

 

 

x

x

x

 

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

41

DƯƠNG BÍCH TUYỀN

28/07/1999

Nữ

221453565

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

x

 

42

CHÂU VĂN TUÂN

18/10/1999

Nam

221485560

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

43

BÙI VĂN TÀI

27/12/1995

Nam

221406691

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

44

TRẦN QUỐC TÂY

16/08/1968

Nam

220760725

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

45

TRẦN VĂN TÂY

16/06/2000

Nam

221501119

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

46

VÕ THỊ MỸ TÍNH

03/06/1994

Nữ

221370035

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

x

 

47

NAY Y VIN

17/08/1998

Nam

221381079

x

 

 

 

x

x

x

x

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

48

KSOR Y VINH

15/07/1997

Nam

221459721

x

x

x

x

x

 

 

 

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

49

KPĂ Y VU

29/10/1998

Nam

221432468

 

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

50

NAY Y VÉP

07/03/1987

Nam

221226553

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

51

SO Y XỨ

09/10/1994

Nam

221382186

x

 

 

 

x

x

 

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

52

MAI THỊ HUỲNH Á

16/06/1999

Nữ

221489610

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

53

TÔ THỊ ĐIỂM

18/12/1999

Nữ

221469851

 

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

 

x

54

KPÁ ĐÊ

18/02/1989

Nam

221254982

x

 

 

 

x

x

x

 

 

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

x

 

 

55

SO Y ẨN

10/10/1997

Nam

221429545

x

 

 

 

x

x

x

x

x

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Yên

 

x

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Tiệp Đinh
Nguồn: http://www.tuvantuyensinh24h.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết